Frågor & svar


Hur länge bör jag ladda upp maskinen första gången?
Maskinen är fabriksladdad när den är ny och kan användas direkt. För att få optimal städtid rekommenderas att maskinen laddas upp fullt vid uppackning.

 

Varför hittar inte min Cleanmate tillbaka till laddningsstationen? Kan jag ladda maskinen manuellt?
Om Cleanmaten har svårt att hitta tillbaka till laddningsstationen kan stationen vara felplacerad. Pröva att ställa laddstationen på en ny plats enligt bruksanvisningen. Du kan även använda fjärrkontrollen för att styra den tillbaka genom att trycka på ”HOME”-knappen eller så kan du lyfta upp enheten och sätta ner den på laddningsstationen. Alla Cleanmates kan även laddas direkt via nätadaptern till laddningsuttaget på sidan av enheten.

 

Hur ofta bör borstar och filter rengöras och bytas?
Borstar och filter bör bytas regelbundet för bästa städresultat. Cleanmaten tar inte skada av att använda utslitna sidoborstar men eventuell rullborste måste rengöras. HEPA-filtret måste bytas ut om det har tappat sin form eller inte sluter tätt mot filterramen. Glöm inte att borsta ur filtret vid varje tömning av dammbehållaren och att lossa och rengöra under sidoborstarna. Tvätta helst grovfiltret efter varje städning och installera grovfiltret när det är helt torrt.

 

Vilka är de rekommenderade bytesintervallerna för HEPA-filter?
1ggn/mån vid städning varje dag
Varannan månad vid städning 3-4ggr/vecka
Var 4 fjärde månad vid färre tillfällen än 1ggn/veckan
När de tappat sin form eller inte längre sluter tätt mot filterramen.

 

Spelar det någon roll vilket håll jag sätter HEPA-filtret på?
Ett nytt HEPA-filter kan sättas på vilket håll som helst men ett använt filter ska sättas på samma håll vid varje användning för att förhindra att smuts sugs in i fläkten.

 

Hur klarar Cleanmaten av avsatser eller trappor?
Samtliga Cleanmates är utrustade med minst tre optiska avsatssensorer och två mekaniska avsatssensorer som hindrar maskinen från att åka ner för trappor eller avsatser.

 

Vad är en virtuellvägg och hur fungerar den?
En virtuellvägg är en batteridriven avgränsare som förhindrar Cleanmate att åka förbi. Denna ställs till exempel vid en dörrkarm för att avgränsa dörröppningen. Observera att virtuella vägg endast fungerar till Cleanmate S900 och att den endast avgränsar i en riktning, köp till fler om det behövs.

 

Varför har min Cleanmate stannat mitt på golvet?
En eller flera felkoder visas på Cleanmaten som påvisar vad felet kan vara. Om din Cleanmate gått i stand by-läge så visas felkoden först när ni tryckt en gång på startknappen. I slutet av bruksanvisningen hittas förtydliganden av felkoderna.

 

Min Cleanmate får upp felkoder, vad gör jag?
Kolla upp felkoden betydelse i slutet av bruksanvisningen och utför det som hänvisas. Om felet kvarstår ber vi er att kontakta oss så hjälper vi er.

 

Går det att använda doftkulor till Cleanmaten?
Ja, det går att använda doftkulor i Cleanmates. Kulorna ska läggas i utrymmet mellan HEPA-filter och grovfilter. Man kan även använda sig av en bomullstuss med en droppe parfym eller doftolja på.

 

Vad gör jag om batteriet inte laddas? (mycket kort användningstid efter laddning).
Koppla nätadaptern, som annars kopplas till laddstationen, direkt till uttaget på sidan om Cleanmaten och ladda batteriet en längre tid. Det blir en successiv förbättring av städtiden genom att ladda på detta vis.

 

När bör jag byta ut batteriet på min Cleanmate?
Vi rekommenderar att Ni byter ut batteriet om driftstiden har försämrats med 40-50%.


Kan jag ha rengöringsmedel i min vattenbehållare till moppduken?
Vi rekommenderar att bara använda vatten då ev. medel kan täppa igen porerna i vattenbehållaren. Sänk ned hela vattenbehållaren i varmt vatten och rengör porerna tills att smut eller rester av medlet släppt. Tänk på vid användning av moppfunktion måste moppduk användas

 

Varför är vattentillförseln låg från vattentanken till mikrofiberduken?
För att få bästa möjliga vattenflöde fyller man vattentanken och fuktar sedan mikrofiberduken. Det kan ta en stund innan vattnet har kommit ut ordentligt i vattenkanalerna. 

 

Min Cleanmate suger inte ordentligt eller låter mycket, vad gör jag?
Töm dammbehållaren och byt ut filtren. Kontrollera även så att inget har fastnat i insugsmunstycket och/eller rullborstmunstycke. Om felet kvarstår ber vi er att kontakta oss så hjälper vi er.

 

Varför gnisslar min Cleanmate?
På grund av damm som har fastnat i framhjulet eller under sidoborstarna kan maskinen börja gnissla. Du kan enkelt ta bort framhjulet och sidoborstarna för att rengöra.

 

Vart placerar jag laddningsstationen och hur gör jag för att Cleanmaten skall kunna laddas?
Placera laddstationen mot en vägg och ta bort hinder och föremål som är närmre än en meter på sidorna och två meter framför laddningsstationen. Koppla in nätadaptern i laddningsstationen och sedan i vägguttaget. En lysdiod kommer att börja lysa på laddningsstationen när laddstationen är aktiv.

  

Vad är avsikten med fjärrkontrollen?
Med hjälp av fjärrkontrollen kan du enkelt starta, styra, schemalägga städning, byta rengöringsläge och använda dig av platsrengöring. Du kan även ge maskinen direktiv att åka till laddningsstationen.

 

Hur används magnetslingan?
Magnetslingan placeras på önskad plats och kommer att avgränsa området bakom då maskinen inte går över denna slinga. Du kan enkelt avgränsa till exempel en dörröppning eller en mattkant med hjälp av en eller flera magnetslingor. Observera att det finns olika Cleanmates, inte alla använder sig av magnetslinga.

 

Viktigt att känna till om garanti:
Om någon av borstarnas fästen är täppta av hår och damm sliter det på sidoborstmotorerna och minskar livslängden på dessa. Ett igentäppt eller på annat vis trasigt filter minskar livslängden på maskinen. Uteblivet underhåll av filter och sidoborstar räknas som ett handhavandefel och häver därmed ev. garanti.

 

Om min Cleanmate behöver service utanför garanti?
Vi erbjuder service av robotdammsugare till ett fastpris. Ta kontakt med oss för gällande villkor och pris.