Cleanmate APP

Cleanmate S1000
Observera att det finns två stycken appar. Applikationen med blå bakgrund används för att uppdatera er Cleanmate. Om det inte går att ansluta till er Cleanmate S1000 via den nyare appen pga. att roboten har ett lösenordskyddat nätverk så behöver enheten uppdateras. Se nedan för instruktioner.

Cleanmate S950
Denna modell av Cleanmate behöver inte uppdateras innan användning av applikation. Använd app:en med vit bakgrund.

Anslutningsguide, Android
https://www.youtube.com/watch?v=N0yM6yxyPJ0

Anslutningsguide, iOS
https://www.youtube.com/watch?v=1izURpAESM4&t=

Notera att appen för närvarande påtalar att knappen ”Refill” ska hållas nedtryckt vid parkoppling. I detta fall är det robotens ”HOME”-knapp som avses och ska hållas ned till att den avger ett ljud och texten ”SUCC” följt av ”CONN” visas i robotens display.

 

Länkar för nedladdning:

Android vit: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleanmate.abroad

Android module upgrade: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.moduleupgrade.cleanmate&hl=en_US

iOS vit: https://itunes.apple.com/us/app/cleanmate/id1365395637?mt=8

iOS blå: https://itunes.apple.com/us/app/cleanmate/id1325552210?mt=8

 

Uppgradering av firmware på Cleanmate S1000 via iOS

iOS-uppgradering
https://www.youtube.com/watch?v=Kux4I51thFM&t=

Ladda ned appen med blå bakgrund via länken ovan. Starta appen och tryck på ”The firmware update”, längst ned vid inloggningssidan, inringat i rött. Följ därefter instruktionerna. Om den automatiska uppdateringen inte fungerar kan appen be er att logga in manuellt på robotens nätverk. Lösenordet till nätverket vid namn ”Cloudsbot_....” är YHbot2015. Efter lyckad uppdatering kan ni göra en ny kontoregistrering i den nyare appen (vit bakgrund) och parkoppla roboten.

 Klicka här för bild

Uppgradering av firmware på Cleanmate S1000 via Android

Android-uppgradering
https://www.youtube.com/watch?v=eWobkiR5tWg

Ladda ned appen”Android module upgrade”, starta appen och följ instruktionerna. Om den automatiska uppdateringen inte fungerar kan appen be er att logga in manuellt på robotens nätverk. Lösenordet till nätverket vid namn ”Cloudsbot_....” är YHbot2015. Efter lyckad uppdatering kan ni göra en ny kontoregistrering i den nyare appen (vit bakgrund) och parkoppla roboten.