Service


Innan ni fyller i garantiformuläret:

Om din Cleanmate inte startar – kontrollera att strömbrytaren på sidan av er Cleanmate är påslagen.

Om er Cleanmate ej tar laddning - kontrollera först att laddstationens lysdiod lyser. Prova också att ansluta robotdammsugaren direkt till vägguttaget med hjälp av strömkabeln som är kopplad till laddstationen.

Innan ni packar ned maskinen:

Vänligen stäng av din Cleanmate med strömbrytaren på sidan av roboten.

Töm dammbehållaren.

Avlägsna ev. fiberduk och töm vattenbehållare.


Garantiformulär