Garantiformulär


Innan ni fyller i garantiformuläret:

Om din Cleanmate inte startar – kontrollera att strömbrytaren på sidan av er Cleanmate är påslagen.

Om er Cleanmate ej tar laddning - kontrollera först att laddstationens lysdiod lyser. Prova också att ansluta robotdammsugaren direkt till vägguttaget med hjälp av strömkabeln som är kopplad till laddstationen.

Vänligen notera att en undersökningsavgift på upp till 395 kr kan debiteras om inget fel konstateras.

Innan ni packar ned maskinen:

Vänligen stäng av din Cleanmate med strömbrytaren på sidan av roboten

Töm dammbehållaren.

Avlägsna ev. fiberduk och töm vattenbehållare.


Garantiformulär